Menşe Değişikliği | Gümrük Müşavirliği Ve Danışmanlık 0541 678 7575

Posts Tagged "Menşe değişikliği"

Gümrük Yönetmeliği

Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) İÇİNDEKİLER KONU MADDE BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar 1-3 İKİNCİ KISIM Kişilerin Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Çeşitli Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü 4-21 İKİNCİ BÖLÜM Onaylanmış Kişi Statüsü 22-26 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Karar 27-29 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bilgi…

In: Gümrük Mevzuatı Gümrük Yönetmeliği