Gümrük Danışmanlığı | Gümrük Müşavirliği Ve Danışmanlık 0541 678 7575 - Part 3

Posts Tagged "Gümrük Danışmanlığı"

İhracat Kıymet araştırması (2012/30) 26/09/2012

T.C. GUMRUK VE T.CARET BAKANLIĞI Gumrukler Genel Mudurlu.u Say. : B.21.0.GGM.0.04.01.00-10.06.01 Konu : .hracatta k.ymet ara.t.rmas. 26/09/2012 GENELGE (2012/ 30) İhracat kıymet araştırmalar. ile ilgili 2011/49 say.l. Genelgenin 3 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “3- Bu Genelgenin yururluğe girdiği tarih itibariyle gumruk idarelerince başlatılmış ancak  Maliye Bakanlığından cevap alınamaması nedeniyle…

In: Gümrük Genelgeler Gümrük Mevuzatı ve Haberler

MMİB den Rusya Geçiş Belgeleri hk.

MMİB den Rusya Geçiş Belgeleri hk. Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’nden alınan 26.09.2012 tarih ve 1870 sayılı bir yazıda; T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, 2012 yılına ait Rusya ikili geçiş belgelerinden 500 adedinin 20.08.2012 tarihinden itibaren genel kullanıma açılmasının uygun görülmüştür. Gümrük müşavirlik ve danışmanlık Hizmetleri

In: Gümrük Mevzuat Haberleri

ithalatda gözetim uygulamasına ilişkin tebliğ( Teblig no:2012/5) (27.09.2012 t.28424 R.G.)

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/5) (27.09.2012 T. 28424 R.G.)   Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek…

In: Gümrük Mevzuat Haberleri Gümrük Tebliğler

Gelir idaresi başkanlığından

Gelir İdaresi Başkanlğından; 2012 yılının üçüncü çeyreği olan Eylül ayının son gününün hafta sonuna denk gelmesi ve araç satışlarında meydana gelebilecek artış nedeniyle, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa il merkezlerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili VD ‘leri 29.09.2012 Cumartesi günü saat 17:00’ye kadar açık bulundurulacaktır…

In: Gümrük Mevzuat Haberleri