2013/24 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Denetimi | Gümrük Müşavirliği Ve Danışmanlık 0541 678 7575

Posts Tagged "2013/24 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi"

2013/24 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi

12 Ocak 2013 Günlü 28526 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2013/24 nolu ürün güvenliği ve Denetimine ilişkin Tebliğ. Ekonomi Bakanlığından: ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/24) MADDE 1 – (1) 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon…

In: Gümrük Mevuzatı ve Haberler Gümrük Tebliğler