2010/1 Sayılı Gözetim Tebliğinde Değişiklik | Gümrük Müşavirliği Ve Danışmanlık 0541 678 7575

Posts Tagged "2010/1 Sayılı Gözetim Tebliğinde Değişiklik"

2010/1 Sayılı Gözetim Tebliğinde Değişiklik

28526 Sayılı 12 Ocak 2013 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı 2 nci Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2010/1)’in EK 1’inde yer alan Kayda Alınan…

In: Gümrük Mevuzatı ve Haberler Gümrük Tebliğler