Gümrük İşlemleri Seri No:16 Değişiklik Tebliği | Gümrük Müşavirliği Ve Danışmanlık 0541 678 7575 Gümrük Müşavirliği sektöründe amacımız rakiplerimiz arasında en kaliteli ve hızlı hizmeti firmalarımıza sorunsuz bir şekilde aktarabilmektir.

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri

Gümrük İşlemleri Seri No:16 Değişiklik Tebliği

Resmi Gazate10/ocak 2013 Günlü 28524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 16)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’nin 3 üncü maddesinin son fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “1 (bir) yıl” ibaresi “üç ay” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde yer alan “1 (bir) yıl” ibaresi “üç ay” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri

Yapılan Yorum Sayısı 0 Yorum

Konu Hakkında sizde yorum Yapabilirsiniz.Yorumlarınız bizim için değerli.