- Part 43

Posts by: Tarık YÜKSEK (Gümrük Müşaviri Yrd.)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No 2006-3232)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No 2012-3241) (26.09.2012 t. 28423 s. R.G.)

           26.09.2012/28423 R.G. TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012-32/40) MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:…

In: Gümrük Mevzuat Haberleri Gümrük Tebliğler

2012 TRT bandrol listesi 2011/2629 karar sayı

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2012 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar – 2011/2629 (30.12.2011 t….

In: Gümrük Mevzuat Haberleri

Gümrük Usulsülüklerine İlişkin cezalar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar MADDE 239– İthalat veya ihracat vergilerinden muaf eşyayı 33 üncü madde hükümleri gereğince belirlenen gümrük kapıları dışında başka yerlerden izinsiz olarak ithal veya ihraç veya bunlara teşebbüs edenlerle, bu tür eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmaksızın yurda sokanlar veya çıkaranlar ile buna teşebbüs edenlerden, söz konusu eşyanın…

In: Gümrük Kanunu