- Part 2

Posts by: Tarık YÜKSEK (Gümrük Müşaviri Yrd.)

Onaylanmış kişi statüsüne ilişkin Gümrük Tebliği

10 Ocak 2013 Günlü 28524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Detaylara ulaşmak için Tıklayınız. Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri  

In: Gümrük Mevuzatı ve Haberler Gümrük Tebliğler

28524 Sayılı Resmi Gazete Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik

10 Ocak 2013  Günlü 28524 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK detaylarına ulaşmak için Tıklayınız.  

In: Gümrük Mevuzatı ve Haberler Gümrük Yönetmeliği

28524 sayılı Resmi Gazete Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

10 Ocak 2013  Günlü 28524 Sayıl Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ   Yapılan değişikliklerden bazı başlıkları: Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü ve kapsamı Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak güvenilirlik koşulu Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu Yetkilendirilmiş…

In: Gümrük Mevuzatı ve Haberler Gümrük Yönetmeliği

2013/1 Sayılı İthalatda Koruma önlemlerine ilişkin Tebliğ

28522 Sayılı 8 Ocak 2013  Günlü Resmî Gazete’de Ekonomi Bakanlığından: Yayımlanan İthalatta Koruma önlemlerine ilişkin 2013/1 Sayılı Tebliğ Hakkında S Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN (2013/1 ) NOLU TEBLİĞ Tebliğin Konusu Türkiyede yerleşik üreticisi bulunan 2917.36.00.00.11 Gümrük Tarife istatistik pozisyonunda ”tereftalik asit” olarak sınıflandırılan eşyaların ithalatında son yıllarda artış…

In: İthalatda Koruma Önlemlerine ilişkin Tebliğler