Gümrük Tebliğler | Gümrük Müşavirliği Ve Danışmanlık 0541 678 7575

Gümrük Tebliğler

2013/24 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi

12 Ocak 2013 Günlü 28526 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2013/24 nolu ürün güvenliği ve Denetimine ilişkin Tebliğ. Ekonomi Bakanlığından: ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/24) MADDE 1 – (1) 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon…

In: Gümrük Mevuzatı ve Haberler Gümrük Tebliğler

2010/1 Sayılı Gözetim Tebliğinde Değişiklik

28526 Sayılı 12 Ocak 2013 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı 2 nci Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2010/1)’in EK 1’inde yer alan Kayda Alınan…

In: Gümrük Mevuzatı ve Haberler Gümrük Tebliğler

Gümrük İşlemleri Seri No:16 Değişiklik Tebliği

10/ocak 2013 Günlü 28524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 16)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’nin 3 üncü maddesinin son…

In: Gümrük Mevuzatı ve Haberler Gümrük Tebliğler

İthalatda kota ve tarife kontenjanına ilişkin tebliğin yürürlükten kaldırılması

10/ocak 2013 Günlü 28524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ MADDE 1 – 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)…

In: Gümrük Mevuzatı ve Haberler Gümrük Tebliğler