Gümrük Mevzuatı | Gümrük Müşavirliği Ve Danışmanlık 0541 678 7575

Gümrük Mevzuatı

2012/23 Nolu ithalatda haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ

Ekonomi Bakanlığından  Gazetede yayınlanan İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ( 2012/23NOLU ) TEBLİĞ Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE 1 – (1) Elpa Elastiki İplikler Sanayi ve İhracat A.Ş. (Elpa) ile Şahin Lateks Sanayi ve Tic. A.Ş. (Şahin) tarafından yapılan başvuru üzerine, Tayland Krallığı (Tayland) menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplik…

In: Gümrük Mevuzatı ve Haberler Gümrük Mevzuatı Gümrük Tebliğler

2012/18 Nolu İthalat tebliği Askıya alma sistemine ilişkin tebliğ yayınlandı

  EKONOMİ BAKANLIĞI (İTHALAT: 2012/18) NOLU ASKIYA ALMA SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYINLANDI Tebliğin Amacı; Türkiyedeki sanayici firmaların rekabet kapastelerini artırabilmek için,:Modernize olmalarının sağlanabilmesi ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek,Üretim süreclerinde ihtiyaç duydukları hammade ve yarı mamul veya özetl imalt niteliğinindeki ürünlere düşük gümrük vergisi uygulanarak maliyetlerini azaltmaktır. Tebliğin detaylarına ulaşmak…

In: Gümrük Mevzuat Haberleri Gümrük Mevzuatı

TÜRKİYE’DE KAMU ALACAKLARININ MÜTESELSİL SORUMLULUK YOLUYLA TAHSİLİ EĞİLİMİ VE GÜMRÜK KANUNU UYGULAMASI

TÜRKİYE’DE KAMU ALACAKLARININ MÜTESELSİL SORUMLULUK YOLUYLA TAHSİLİ EĞİLİMİ VE GÜMRÜK KANUNU UYGULAMASI The Tendency of Collecting Public Debts by the Mean of Joint Liablity and the Practice of Customs Law in Turkey Barış BAHÇECİ∗   ÖZET Müteselsil sorumluluk müessesesi, özel hukuk kaynaklı olmakla beraber Türk vergi hukukunda uygulanmaktadır. Bu kapsamda…

In: Gümrük Mevzuatı Gümrük Yönetmeliği

TÜRKİYE’DE KAMU ALACAKLARININ MÜTESELSİL SORUMLULUK YOLUYLA TAHSİLİ EĞİLİMİ VE GÜMRÜK KANUNU UYGULAMASI

TÜRKİYE’DE KAMU ALACAKLARININ MÜTESELSİL SORUMLULUK YOLUYLA TAHSİLİ EĞİLİMİ VE GÜMRÜK KANUNU UYGULAMASI The Tendency of Collecting Public Debts by the Mean of Joint Liablity and the Practice of Customs Law in Turkey Barış BAHÇECİ∗   ÖZET Müteselsil sorumluluk müessesesi, özel hukuk kaynaklı olmakla beraber Türk vergi hukukunda uygulanmaktadır. Bu kapsamda…

In: Gümrük Kanunu Gümrük Mevzuatı