Gümrük Mevzuat Haberleri | Gümrük Müşavirliği Ve Danışmanlık 0541 678 7575 - Part 5

Gümrük Mevzuat Haberleri

Gümrük genel tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği seri no:2) değişiklik.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 15.Kasım2012 Günlü 28468 sayılı Resmi gazete’de GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (SERİ NO: 2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR. MADDE 1 – 5/5/2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nin 21 inci maddesinin onikinci fıkrasında yer…

In: Gümrük Mevzuat Haberleri Gümrük Tebliğler

Gümrük genel tebliği (Tır işlemleri) seri no:1

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 15 kasım 2012 perşembe günlü 28468 sayılı resmi gazete’de  GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1)’ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANDI. MADDE 1 –  Bu  Tetbliğin amacı, 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı 5 inci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri…

In: Gümrük Mevzuat Haberleri Gümrük Tebliğler

Yolcu Bereberinde getirilen telefon kullanım izin harcının iade edilip edilemeyeceği hususunda

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : B.07.1.GİB.0.06.63-010.06.01[2]-108056 19/10/2012 Konu : Kullanım izin harcı HARÇLAR KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO: 2012/2     …….. VALİLİĞİNE (Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü) ……..VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Başkanlığımıza yapılan başvurularda, yurt dışından getirilen telefonların çeşitli nedenlerle kullanıma açılamaması durumunda bu amaç için ödenen telefon kullanım izin…

In: Gümrük Mevzuat Haberleri

2012/18 Nolu İthalat tebliği Askıya alma sistemine ilişkin tebliğ yayınlandı

  EKONOMİ BAKANLIĞI (İTHALAT: 2012/18) NOLU ASKIYA ALMA SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYINLANDI Tebliğin Amacı; Türkiyedeki sanayici firmaların rekabet kapastelerini artırabilmek için,:Modernize olmalarının sağlanabilmesi ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek,Üretim süreclerinde ihtiyaç duydukları hammade ve yarı mamul veya özetl imalt niteliğinindeki ürünlere düşük gümrük vergisi uygulanarak maliyetlerini azaltmaktır. Tebliğin detaylarına ulaşmak…

In: Gümrük Mevzuat Haberleri Gümrük Mevzuatı