Gümrük Mevuzatı Ve Haberler | Gümrük Müşavirliği Ve Danışmanlık 0541 678 7575 - Part 5

Gümrük Mevuzatı ve Haberler

2012/38 Nolu şahit numune saklama süresi hakkında genelge

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.19.01.00-010.06.01 Konu : Şahit numune saklama süresi 25.12.2012 GENELGE (2012/38) Bilindiği üzere, Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 13/ç maddesi “Şahit numuneler, numunenin özelliğine uygun olarak ve daha sonra Müsteşarlıkça yayımlanacak süreler ve koşullar göz önune alınarak muhafaza edilir ve usulüne…

In: Gümrük Genelgeler Gümrük Mevuzatı ve Haberler

2012/16 Nolu İthalatda Koruma önlemlerine ilişkin Tebliğ

21 Aralık 2012 Günlü ve 28504 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/16 Nolu Tebliğ Hakkında Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/16) Kapsam Bu tebliğin genel olarak amacı 52.05 G.T.İ.P yer alan “pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak…

In: Gümrük Mevuzatı ve Haberler Gümrük Tebliğler

2012/37 Sayılı Genelge Gümrük laboratuvarında yapılamaması hakkında

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.13. Konu : Gümrük  laboratuvarında yapılamaması hakkında 14.12.2012 GENELGE (2012/37) Genelgenin içeriği genel olarak Gümrüklerde kimyane’ye giden Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen silsile süreç takip edilmeksizin kurum dışı labaratuvarlara gönderildiği ve gümrüğe en yakın labaratuvara gitmesi gerekirken daha uzak labaratuvarlara gönderildiği anlaşılmış olup…

In: Gümrük Genelgeler Gümrük Mevuzatı ve Haberler

Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik Sınav İlanı 2012

Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik Sınav İlanı 2012 Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik sınavı 29 Ocak 2013 tarihinde saat 14:00’daBalıkhisar Mahallesi Köyiçi Kümeevleri Esenboğa Yolu No:792 Akyurt/ ANKARAadresinde yeralan Bakanlığımız Eğitim Daire Başkanlığında yapılacaktır. Tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyorum.  

In: Faydalı Bilgiler Gümrük Mevuzatı ve Haberler