Gümrük Kanunu | Gümrük Müşavirliği Ve Danışmanlık 0541 678 7575 - Part 11

Gümrük Kanunu

Birinci Kısım Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç,Kapsam ve Temel Tanımlar

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE 1– Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir. MADDE 2– Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük…

In: Gümrük Kanunu

Gümrük Kanunu.

Gümrük Kanunu-4458 (04.11.1999 t. 23866 s. R.G.) (5911 sayılı Kanun ile değiştirilmiş YENİ hali)   İÇERİK MADDELER BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar 1-4 İKİNCİ BÖLÜM Gümrük Mevzuatı Çerçevesinde Kişilerin Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Çeşitli Hükümler BİRİNCİ AYIRIM Temsil Hakkı ve Yetkilendirilmiş Yükümlü 5 İKİNCİ…

In: Gümrük Kanunu Gümrük Mevzuatı