Gümrük Genelgeler | Gümrük Müşavirliği Ve Danışmanlık 0541 678 7575 - Part 6

Gümrük Genelgeler

İhracat Kıymet araştırması hakkında (2012/30) 26/09/2012

T.C. GUMRUK VE T.CARET BAKANLIĞI Gumrukler Genel Mudurlu.u Say. : B.21.0.GGM.0.04.01.00-10.06.01 Konu : .hracatta k.ymet ara.t.rmas. 26/09/2012 GENELGE (2012/ 30) İhracat kıymet araştırmalar. ile ilgili 2011/49 say.l. Genelgenin 3 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “3- Bu Genelgenin yururluğe girdiği tarih itibariyle gumruk idarelerince başlatılmış ancak  Maliye Bakanlığından cevap alınamaması nedeniyle…

In: Gümrük Genelgeler Gümrük Mevzuat Haberleri