Gümrük Genelgeler | Gümrük Müşavirliği Ve Danışmanlık 0541 678 7575

Gümrük Genelgeler

2012/41 Sayılı Genelge Yetkilendirlmiş Gümrük Müşaviri Asgari Ücret Tarifesi 2013

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi GENELGE (2012/41) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca uygun bulunan 2013 yılı ”Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ekte yer almaktadır. Bilgi ve gereğini rica…

In: Gümrük Genelgeler Gümrük Mevuzatı ve Haberler

2012/40 Sayılı Genelge Gümrük Müşavirliği asgari ücret tarifesi

T.C. GÜMRÜK VE TiCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] Konu : Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi GENELGE (2012/40) 2013 yılında ki Gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi hakkında  4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca uygun bulunan 2013 yılı ”Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi”…

In: Gümrük Genelgeler Gümrük Mevuzatı ve Haberler

2012/39 Sayılı Bedelsiz İthalat Hakkında Genelge

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün B.21.0.GGM.0.04.01.00-010.06.01    26/12/2012 sayı ve Tarihli Konu : Bedelsiz ithalatta Gümrük Kıymeti Hakkındaki 2012/39 Sayılı Genelge Genelgenin amacı Bedelsiz olarak yapılacak ithalatlarda Özellikla Araba İthalatında ki kıymetlerin belirlenmesi hakkında izlenecek yolun ne olduğu ve Gümrüğe ibraz edilen Faturanın gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusunda İlgili…

In: Gümrük Genelgeler Gümrük Mevuzatı ve Haberler

2012/38 Nolu şahit numune saklama süresi hakkında genelge

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.19.01.00-010.06.01 Konu : Şahit numune saklama süresi 25.12.2012 GENELGE (2012/38) Bilindiği üzere, Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 13/ç maddesi “Şahit numuneler, numunenin özelliğine uygun olarak ve daha sonra Müsteşarlıkça yayımlanacak süreler ve koşullar göz önune alınarak muhafaza edilir ve usulüne…

In: Gümrük Genelgeler Gümrük Mevzuat Haberleri