Dahilde İşleme Rejimi | Gümrük Müşavirliği Ve Danışmanlık 0541 678 7575

Dahilde İşleme Rejimi

2013/1 Sayılı Tebliğ,2006/12 Sayılı tebliğde değişiklik hakkında

28521 Sayılı 07.01.2013 Tarihli Resmî Gazete de yayımlanan 2006/12 Sayılı İhracat Tebliğinde Değişiklik yapılması hakkında 2013/1 Sayılı Tebliğ. Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde…

In: Dahilde İşleme Rejimi Gümrük Tebliğler