2013/1 sayılı İthalat tebliği Fuarlara ilişkin Tebliğ | Gümrük Müşavirliği Ve Danışmanlık 0541 678 7575 Gümrük Müşavirliği sektöründe amacımız rakiplerimiz arasında en kaliteli ve hızlı hizmeti firmalarımıza sorunsuz bir şekilde aktarabilmektir.

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri

2013/1 sayılı İthalat tebliği Fuarlara ilişkin Tebliğ

Resmi Gazate28514 Sayılı 31.12.2012 Tarihli Resmi Gazatede Yayımlanan Yurt İçinde

Düzenlenen Uluslararası

Fuarlara İlişkin 2013/1 Sayılı İthalat Tebliği Hakkında

Ekonomi Bakanlığından:

 


İthalat işlemleri

MADDE 1- (1) Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar.

Kat’i ithalat

MADDE 2- (1) Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kati ithali yapılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3- (1) 31/12/2011 tarihli ve 28159 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Yapılan Yorum Sayısı 0 Yorum

Konu Hakkında sizde yorum Yapabilirsiniz.Yorumlarınız bizim için değerli.