- Part 4

Archive for Ocak, 2013

2013/2 Nolu İthalat Tebliği Harp Silahları ve Aksamları Hakkında

28514 Sayılı 31.12.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin 2013/2 Nolu Tebliğ Hakkında Ekonomi Bakanlığından: İthalat işlemleri MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşya, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı,…

In: Gümrük Mevuzatı ve Haberler İthalat Tebliğleri

2013/1 sayılı İthalat tebliği Fuarlara ilişkin Tebliğ

28514 Sayılı 31.12.2012 Tarihli Resmi Gazatede Yayımlanan Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin 2013/1 Sayılı İthalat Tebliği Hakkında Ekonomi Bakanlığından:   İthalat işlemleri MADDE 1- (1) Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar. Kat’i ithalat MADDE 2- (1) Fuar bitiminden…

In: Gümrük Mevuzatı ve Haberler İthalat Tebliğleri