Archive for Ocak 10th, 2013

İthalatda kota ve tarife kontenjanına ilişkin tebliğin yürürlükten kaldırılması

10/ocak 2013 Günlü 28524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ MADDE 1 – 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)…

In: Gümrük Mevuzatı ve Haberler Gümrük Tebliğler

Onaylanmış kişi statüsüne ilişkin Gümrük Tebliği

10 Ocak 2013 Günlü 28524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Detaylara ulaşmak için Tıklayınız. Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri  

In: Gümrük Mevuzatı ve Haberler Gümrük Tebliğler

28524 Sayılı Resmi Gazete Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik

10 Ocak 2013  Günlü 28524 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK detaylarına ulaşmak için Tıklayınız.  

In: Gümrük Mevuzatı ve Haberler Gümrük Yönetmeliği

28524 sayılı Resmi Gazete Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

10 Ocak 2013  Günlü 28524 Sayıl Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ   Yapılan değişikliklerden bazı başlıkları: Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü ve kapsamı Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak güvenilirlik koşulu Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu Yetkilendirilmiş…

In: Gümrük Mevuzatı ve Haberler Gümrük Yönetmeliği