Archive for Ocak 7th, 2013

2005/2 Sayılı Tebliğde değişiklik hakkında

28521 Sayılı 07.01.2013 Tarihli  Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2005/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2013/2) MADDE 1 – 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)’in 9 uncu maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir….

In: Gümrük Tebliğler

2013/1 Sayılı Tebliğ,2006/12 Sayılı tebliğde değişiklik hakkında

28521 Sayılı 07.01.2013 Tarihli Resmî Gazete de yayımlanan 2006/12 Sayılı İhracat Tebliğinde Değişiklik yapılması hakkında 2013/1 Sayılı Tebliğ. Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde…

In: Dahilde İşleme Rejimi Gümrük Tebliğler