Archive for Aralık, 2012

2012 yılının Dev Eroin operasyonu 10 milyon TL değerinde

10 Milyon TL değerinde Eroin Ele Geçirildi İpsala Sınır Kapısı’nda bir tırda yapılan aramada, 165 kilogram eroin ele geçirildi. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı İpsala Sınır kapısı’ndan yurt dışına çıkmak isteyen tırda 165 kilo eroin ele geçirildi. 29.12.2012 günü İpsala Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a çıkmak üzere olan Bulgaristan plakalı…

In: Gümrük Mevuzatı ve Haberler

2012/41 Sayılı Genelge Yetkilendirlmiş Gümrük Müşaviri Asgari Ücret Tarifesi 2013

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi GENELGE (2012/41) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca uygun bulunan 2013 yılı ”Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ekte yer almaktadır. Bilgi ve gereğini rica…

In: Gümrük Genelgeler Gümrük Mevuzatı ve Haberler

2012/40 Sayılı Genelge Gümrük Müşavirliği asgari ücret tarifesi

T.C. GÜMRÜK VE TiCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] Konu : Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi GENELGE (2012/40) 2013 yılında ki Gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi hakkında  4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca uygun bulunan 2013 yılı ”Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi”…

In: Gümrük Genelgeler Gümrük Mevuzatı ve Haberler

2012/39 Sayılı Bedelsiz İthalat Hakkında Genelge

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün B.21.0.GGM.0.04.01.00-010.06.01    26/12/2012 sayı ve Tarihli Konu : Bedelsiz ithalatta Gümrük Kıymeti Hakkındaki 2012/39 Sayılı Genelge Genelgenin amacı Bedelsiz olarak yapılacak ithalatlarda Özellikla Araba İthalatında ki kıymetlerin belirlenmesi hakkında izlenecek yolun ne olduğu ve Gümrüğe ibraz edilen Faturanın gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusunda İlgili…

In: Gümrük Genelgeler Gümrük Mevuzatı ve Haberler